CÔNG TY CP CƠ KHÍ - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY HÀ

CHUYÊN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CỔNG XẾP, BARIE TỰ ĐỘNG

0983254767
KINH DOANH 1
Vũ Kiếm Việt
0983 254 767
KINH DOANH 2
Nguyễn Ngọc Quế
0914 334 338
Tư vấn kỹ thuật
Nguyễn Ngọc Quế
0914 334 338

Bảng điện tử cổng xếp

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bảng điện tử thích hợp dùng để lắp cho các lọa cổng xếp tự động để hiển thị các thông tin về doanh nghiệp, thường được lắp mặt trước cổng